Instalacje gazów medycznych to specyficzny rodzaj instalacji sanitarnych, mający bezpośredni wypływ na zdrowie i życie pacjentów. Dlatego została uznana za wyrób medyczny klasy IIb. Podstawą prawidłowego wykonania instalacji gazów medycznych jest dobrze wykonany projekt, zgodny nie tylko z oczekiwaniami użytkownika, ale przede wszystkim z aktualnymi przepisami prawnymi oraz obowiązującymi normami. Nowa norma PN-EN ISO 7396-1:2016

Tagged under:

Kolejna zakończona inwestycja

środa, 07 lutego 2018 by

Pod koniec stycznia ruszyła kolejna wrocławska klinika, w której kompleksowo wykonaliśmy system rurociągowy do gazów medycznych. Uruchomiliśmy centralę sprężonego powietrza, rozprężalnię tlenu oraz sieć rozdzielczą gazów medycznych. Na salach łóżkowych zainstalowaliśmy ścienne panele zasilające a na salach operacyjnych kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne. Doskonałe światło podczas zabiegów operacyjnych zapewniają zestawy lamp operacyjnych w technologii LED. Wszystko

System rurociągowy do gazów medycznych obejmuje źródła zasilania oraz sieć rozdzielczą dla tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla, sprężonego powietrza (medycznego i technicznego) oraz próżni. Gazy medyczne: tlen, podtlenek azotu oraz powietrze do oddychania zaliczane są do lekarstw, co oznacza, że stopień czystości i ich skład nie może być zmieniony przez przewody rozdzielcze i armaturę. Wszystkie

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 93/42/EEC oraz wprowadzającą je Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. System Rurociągowy do Gazów Medycznych to wyrób medyczny, należący do klasy IIb. System ten, zwany częściej Instalacją gazów medycznych, musi być zatem zaprojektowany, dostarczony, zamontowany i uruchomiony przez podmiot, który jest wytwórcą wyrobu medycznego i posiada wdrożony i

TOP