Instalacje gazów medycznych to specyficzny rodzaj instalacji sanitarnych, mający bezpośredni wypływ na zdrowie i życie pacjentów. Dlatego została uznana za wyrób medyczny klasy IIb. Podstawą prawidłowego wykonania instalacji gazów medycznych jest dobrze wykonany projekt, zgodny nie tylko z oczekiwaniami użytkownika, ale przede wszystkim z aktualnymi przepisami prawnymi oraz obowiązującymi normami. Nowa norma PN-EN ISO 7396-1:2016

Tagged under:
TOP