INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH

Systemy rurociągowe do gazów medycznych obejmują:

– źródła zasilania w gazy medyczne:

  • centrale (rozprężalnie) tlenu, podtlenku azotu i dwutlenku węgla,
  • centrale sprężonego powietrza (sprężone powietrze medyczne zgodne z europejską farmakopeą),
  • centrale próżni,

– armaturę:

  • strefowe zespoły kontrolne (skrzynki zaworowe),
  • sygnalizatory gazów,
  • punkty poboru gazów medycznych,
  • gniazda odciągu gazów poanestetycznych,
  • gniazda napędu narzędzi chirurgicznych (Airmotor),
  • zawory odcinające.

Dla wykonanych centralnych instalacji gazów medycznych wystawiamy certyfikaty CE na zgodność z Dyrektywą Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych.

 

TOP